Sol·licitud d’Informació

Estás en: Inicio | Transparència

La Llei de Transparència estableix en el seu article 17 el procediment per a sol·licitar informació. Per a presentar qualsevol Sol·licitud General, el ciutadà pot accedir a la Seu Electrònica de l’Organisme, o bé a través de les Oficines de Registre i Atenció al Ciutadà. Article 17. Sol·licitud d’accés a la informació. 1. El procediment … Read more

Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant LLEI 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de … Read more

Skip to content