Informació econòmica

Estás en: Inicio | Informació econòmica

S’inclou la informació sobre l’activitat pública de caràcter econòmic, pressupostari i estadístic, classificada en diferents apartats i en compliment de la normativa estatal i autonòmica sobre transparència.

Skip to content