La Diputació d’Alacant -al costat de les seues entitats dependents entre les quals es troba l’Agència Provincial de l’Energia d’Alacant- va començar en 2012 un Pla de Modernització que va marcar les bases d’un projecte de treball ampli i integral per a esta institució, però sobretot, que tenia una vinculació directa amb els ciutadans d’esta província. Les noves tecnologies, les seues plataformes i aplicacions- han permés en els últims anys simplificar el procés d’eines com les webs amb l’objectiu que es convertisquen en vertaderes finestres digitals.

Convençuts que el treball que es realitze en esta adreça ha de portar parell elements i accions de transparència, en 2013 es va posar en marxa l’actual web de la Diputació d’Alacant. A més, i de manera progressiva, s’han anat ampliant el nombre de pàgines que corresponen a entitats dependents d’esta institució, com l’Agència Provincial de l’Energia d’Alacant. Tots apliquen estes normes i dades dirigides a donar resposta als ciutadans sobre la presa de decisions, distribució dels pressupostos, obligacions i serveis públics.

El BOE número 295 de 10 de desembre de 2013 va publicar la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern. Esta llei representa un “important avanç en la matèria i estableix uns estàndards homologables al de la resta de democràcies consolidades”, segons consta en el seu preàmbul. Així mateix la Llei 2/2015 de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana suma i amplia continguts en matèria de transparència que posem a la disposició dels ciutadans a través d’este portal amb l’objectiu de facilitar la participació dels ciutadans en les gestió de l’activitat pública de la Diputació Provincial d’Alacant.

Skip to content